Thiệp cưới 1K9 – Mã 2309

1.900

Bao thư dán sẵn: giấy FO Trắng 150gsm (T-248), IN + Bế khuôn khổ TP 9.9x224cm
Lót đôi: giấy FO Trắng 210gsm (T-247), IN 2 mặt + cấn, khổ TP 18(9+9x21cm
số lượng áp dụng 300 thiệp – Dưới 300 thiệp phụ phí 150k.

Block "box-service" not found